Sunstrip II 20 x 12V Version Hamburg 03.04 - 12.04